Strony www urzędów gminy

Strony www

Strony www

Współcześnie praktycznie każda firma prywatna, która chce rozwijać się i pozyskiwać nowych klientów, zmuszona jest do prowadzenia działań o charakterze marketingowym. Jest to znakiem naszych czasów, że bez marketingu nie może być mowy o sukcesie rynkowym. Ale sytuacja dotyczy nie tylko firm prywatnych. Inne osoby prawne, w tym np. urzędy gminy, także muszą promować się w pewien sposób. A ponieważ ogromna część działań marketingowych odbywa się współcześnie w internecie, najpopularniejszym i najszybszym źródle informacji, każdy urząd gminy powinien posiadać i prowadzić własną stronę internetową. Nie tylko w celach propagatorskich, ale przede wszystkim informacyjnych.

Strony www urzędów gminy nieco różnią się od przeciętnych stron internetowych firm prywatnych. Podstawowa różnica to konieczność wyeksponowania niezbędnych informacji, które są w tym przypadku najważniejsze. Czytelnik – interesant musi łatwo odnaleźć potrzebne informacje. Szata graficzna liczy się nieco mniej, niż w przypadku komercyjnych stron. Nie znaczy to oczywiście, że należy sferę wizualną całkowicie zaniedbywać. Istotne jest także, aby strony www urzędów gminy były klarowne i przyjemne w czytaniu, a treści tam zawarte – łatwe do znalezienia.

Jeśli chodzi o konkretny wykaz informacji, jakie powinny zawierać Strony www urzędów gminy, należy wymienić takie kwestie jak godziny otwarcia urzędu, zakres kompetencji, poszczególne sprawy do załatwienia w urzędzie i potrzebne w tym celu dokumenty, dane adresowe i kontaktowe, a także formularz kontaktowy, informacje o ofertach pracy, kierownictwo i personel, itp. Wszystkie te informacje mogą okazać się niezbędne, więc żadnej z nich nie może zabraknąć.

Ponadto też strona internetowa urzędu gminy powinna zawierać informacje o samej gminie. Tutaj w szczególności wskazać należy liczbę mieszkańców gminy, jej wskaźniki ekonomiczne i inne statystyki, ważne akcje, przedsięwzięcia i uroczystości organizowane na terenie gminy, itp. Liczy się też historia gminy oraz najważniejsze osoby z nią związane.

Na stronie internetowej nie powinno także zabraknąć zdjęć i innych multimediów, dzięki którym czytelnik może poznać miasto lepiej. Urząd gminy musi pamiętać, że postęp technologiczny wymaga stałego aktualizowania strony i dostosowywania jej do wymogów współczesności.